Project Kunst en Literatuur


Caminart is jarig en lanceert een project dat beantwoordt aan haar doelstelling:

de link tussen kunst en literatuur


We werken vanuit verschillende standpunten:

- Het boek in de schilderkunst: vb. R. Magritte. de onderworpen lezeres

- Hoe (poëtische) taal een kunstwerk benadert: vl. J. Herzberg bij de Val van Icarus Breughel of hoe een schilder poëzie in zijn werk verweeft: Anselm Kiefer, Paul Célan en Ingeborg Bachman 17.10.21

- Literatuur en beeldende kunst binnen één kunststroming: vb. het surrealisme

- Romans over kunst: vb. H. Claus 'Een zachte vernieling' over Cobra

- de leesgroep bespreekt 'Orgelman' van Mark Schaevers op 24 november 2021 om 19.30 u bij Chantal Fossion

Nebelland Anselm Kiefer en poëzie van Ingeborg Bachmann

Taal als landschap, Anselm Kiefer en poëzie van Paul Célan