Wie zijn wij?Chantal Fossion stichtte Caminart in 2011.

Ik reis door kunst en literatuur in beide landstalen. Ik studeerde Germaanse filologie en kunstgeschiedenis.

Ik ben werkzaam als gids bij Bozar en KMSKB, alsook in het Mechelse Hof van Busleyden en in sommige Franse musea en steden.


Stefaan Van Damme zorgt voor de visuele afwerking de mailings. Hij kent alle kneepjes van het vak en zorgt voor de perfecte vormgeving.


Deeviet Caelen studeerde Germaanse talen aan de Universiteit Antwerpen. Sinds geruime tijd legt hij zich toe op de architectuur en de toegepaste kunsten van het interbellum.

Hij is museumgids in Bozar en KMSKB en geeft les in de lerarenopleiding van Artesis Plantijn Hogeschool Antwerpen.


Steven de Jaeger zorgt voor de visUEle afwerking van caminart.beCaminart bestaat uit allen die me tips geven, de activiteiten, expo's en nieuwsbrieven volgen. Uit de vele groepen die me opdrachten geven voor daguitstappen of reisjes.