MECHELEN IN AL HAAR FACETTEN:

HOF VAN BUSLEYDEN

In dit groots renaissance stadspaleis te Mechelen, hoofdstad van de Bourgondische Nederlanden, stappen we in de voetsporen van Hiëronymus van Busleyden, Margareta Van Oostenrijk, Erasmus en Thomas More. Wissel er ideeën uit en sta stil bij een wereld in verandering, net als toen. We beleven er de Bourgondische geschiedenis, de machtsverhoudingen, de stadsontwikkeling en de culturele uitstraling van de stad in de 16de eeuw. We ontdekken een prachtige collectie Mechelse albasten altaartjes, Mechelse in hout besneden popjes en als topstukken het prachtig koorboek van Margaretha en de de ingetogen Besloten Hofjes.


Uitstap met Chantal Fossion


meer info of groepsreservaties over onze uitstappen kan je via mail aanvragen