Project Kunst en Literatuur


We werken vanuit verschillende standpunten:

- Het boek in de schilderkunst: vb. R. Magritte. de onderworpen lezeres

- Literatuur en beeldende kunst binnen één kunststroming: vb. het surrealisme

- Romans over kunst: vb. H. Claus 'Een zachte vernieling' over Cobra

- De leesgroep besprak 'torso van Apollo' en het beklijvende gedicht blijft online te lezen


Tuimelingen

INSCHRIJVEN KAN >> hier <<

Heb jij interesse in het vervoegen van onze leesclub? neem één van onze bijeenkomsten mee voor 10 euro.

Torso van Apollo

collectie Louvre

Tuimelingen’ is Bernard Dewulf’s nieuwste beschouwend werk.

Het bevat essays en beschouwingen over leven, kunst en zinnelijkheid. Wie het werk van Dewulf enigszins kent, weet dat dit de drie-eenheid is waarover hij al jaren schrijft. Maar inniger nog dan in vorige bundels zijn die drie thema’s nu vervlochten”

Archaïscher Torso Apollos

Rainer Maria Rilke


Wij zagen nooit zijn ongekend gezicht
De oogappels die daarin rijpten. Maar
zijn torso gloeit nog als een kandelaar,
waarin zijn blik, met getemperd licht,

nog glanzen blijft. Anders zou jou de boeg
der borstkas niet verblinden, en in ’t zacht
draaien der lendenen was niet die lach
naar ’t midden toe dat het geslachtsdeel droeg.

Anders stond deze steeds geknot, beschadigd,
in zijn doorschijnende schoudercascade,
en zou niet glinsteren als roofdierhuid,

en zou niet als een ster losbreken uit
zijn vorm: geen plek aan hem die jou niet ziet.
Je moet je leven veranderen