Stilte in de kunst

Een schilderij is stil in zich. Bij Khnopff vraagt de tedere geste van zijn zus Marguerite om stilte, haar zachte blik naar ver gericht - haar hoofd in hemel gehuld - beneveld in blauwtinten, haar rijzige gestalte zacht leunend naar rechts, verweven met de mistig waterkleurige pastellen.


Lezing met Chantal Fossion

prijs 17 euro per persoon


INFO EN AANVRAGEN <<MAIL>>


Van volgende kunstenaars bespreken we het werk te zien in de tentoonstelling
Vantongerloo / Lucio Fontana / Christian Boltanski / Luc Tuymans / Richard Long

Otto Dix, 1920
Sprakeloze stilte - Twee kinderen

David Claerbout, 2005
Bevreemdende stilte - Shadow  Piece